Kontraktsoppfølging er kritisk for å realisere gevinster

Løpende oppfølging av dine avtaler er kritisk for å sikre gevinstrealisering. I tillegg bidrar det til et godt samarbeid med leverandørene og å avverge mulige misforståelser og konflikter.

Ignite Procurement
Ignite Procurement

Aug 7, 2019 3 min read

Flere innkjøpsorganisasjoner bruker mye tid og ressurser på både behovsplanlegging og konkurransegjennomføring – begge kritiske aktiviteter i anskaffelsesprosessen. En annen viktig aktivitet, som vi ofte opplever at det fokuseres for lite på, er løpende oppfølging av avtalene etter at konkurransen er gjennomført og kontrakten er signert.

Hvorfor er avtaleoppfølging så viktig?

Det finnes flere momenter som tydeliggjør viktigheten av å følge opp avtalene dine, hvor vi gjerne vil trekke frem følgende eksempler:

 • Evaluere leverandører (og leveranser) underveis for å sikre at avtalte produkter og tjenester blir leverte i henhold til kontrakten
 • Bidra til et godt og langsiktig samarbeid med leverandørene
 • Minimere risiko for misforståelser og konflikter
 • Dele avtaleinformasjon og -vilkår på tvers av organisasjonen og relevante brukere
 • Maksimere avtalelojalitet i virksomheten og sikre gevinstrealisering

Systematisk oppfølging av avtalene dine med Ignite Analytics

Et innkjøp følger typisk en underliggende avtale. For å sikre en best mulig avtaleoppfølging, er det derfor særs viktig at innkjøpsdataen sees i sammenheng med de ulike avtalene.

Med Ignite Analytics legger vi til rette for en systematisk oppfølging gjennom en integrert avtalestyringsmodul. I Ignite Analytics kan dere blant annet enkelt:

 • Opprette og laste opp kontrakter, samt knytte disse mot relevante leverandører og innkjøpskategorier
 • Dele avtaleinformasjon på tvers av virksomheten
 • Legge til e-post varsler for å forenkle oppfølgingsaktiviteter
 • Søke opp i og filtrere informasjon fra alle avtalene dine
 • Følge opp utløpsdato for aktive avtaler
 • Identifisere finansielle risikoer for dine avtalepartnere
 • Evaluere og vurdere dine leverandører
 • Måle avtalelojalitet, utvikling av innkjøp og priser

Listen over er ikke utfyllende, men viser eksempel på funksjonalitet og nyttige måleparametere for en best mulig løpende oppfølging av dine avtaler.


Ignite Analytics støtter hele den strategiske anskaffelsesprosessen med blant annet avtalestyring integrert. Oppdag kraften i strategisk innkjøp gjort digitalt!