Østfold Energi tar i bruk Ignite Analytics

Vi ønsker Østfold Energi velkommen som en av våre nyeste lisenskunder. Selskapet tar nå i bruk vår digitale løsning for strategisk innkjøp - og vi gleder oss til samarbeidet videre.

Ignite Procurement
Ignite Procurement

Jan 16, 2020 1 min read

Østfold Energi inngår avtale med Ignite Procurement

Østfold Energi eies av fylkeskommunen og 13 kommuner i Østfold, og en betydelig andel av verdiskapningen i selskapet går tilbake til samfunnet. Inntektene går blant annet til å finansiere skole, helse og andre viktige tjenester i lokalsamfunnene.

Vannkraft er en viktig ressurs i Norge, og også for Østfold Energi. 95 prosent av energiproduksjonen kommer fra vannkraft fra de ti kraftverkene selskapet eier i Indre Sogn, Østfold og Nordland. Østfold Energi har også seks fjernvarmeanlegg i Østfold, og er deleiere i en vindpark på Vestlandet.

Samtidig jobber selskapet aktivt med forretningsutvikling og innovasjon for å skape nye inntekter i det grønne skiftet. Selskapet tror på store endringer og teknologiske muligheter i det fremtidige fornybare energimarkedet, og denne utviklingen vil de være en del av.

Du kan lese mer om Østfold Energi på deres hjemmeside.


Få mer informasjon om funksjonaliteten som finnes i løsningen vår for strategisk innkjøp og hvordan løsningen kan hjelpe deg og din virksomhet!