Andreas og Tord - velkommen til Team Ignite!

Bli bedre kjent med Andreas og Tord og hva de jobber med hos Ignite Procurement.

Ignite Procurement
Ignite Procurement

Sep 23, 2019 2 min read

Andreas Moldskred og Tord Johan Espe er de nyeste medlemmene av teamet. Fra august i år startet begge opp som Platform Engineers på fulltid, etter å ha jobbet deltid hos oss frem til sommeren.

Andreas Moldskred og Tord Johan Espe, Platform Engineers i Ignite Procurement

Unge, ambisiøse og dyktige

Både Andreas og Tord er akkurat ferdige med videregående skole, og drar altså ned gjennomsnittsalderen noe på kontoret.

Etter videregående ville jeg ta en pause fra studiene og prøve meg på litt nye utfordringer, sier Andreas Moldskred. Valget ble derfor enkelt da Ignite tilbydde meg en fast stilling etter å ha jobbet deltid de siste månedene. Her får vi jobbe med problemstillinger vi synes er spennende i et selskap med mye action.

Til tross for sin unge alder har de opparbeidet seg en solid erfaring innen programutvikling. Kombinert med en unik evne til å lære, samt løse komplekse problemstillinger, tror vi begge vil få et stort læringsutbytte det kommende året.

For min egen del handler det om å kunne tilegne seg ny kunnskap og kompetanse, samt gi inspirasjon til videre studier, sier Tord Johan Espe. Samtidig får vi erfaring med hvordan det er å jobbe og samarbeide i et team, noe jeg tror er viktig for å lykkes i arbeidslivet.

Videreutvikler Ignite Analytics

Selv om det er spennende å få prøve seg på nye teknologier og utfordringer, er begge enige om at det mest givende er å få bidra til å videreutvikle et produkt som brukes i næringslivet.

Vi lager et produkt som brukes av stadig flere personer og virksomheter. På denne måten får vi innsikt i hvilke behov næringslivet har, og hvordan vi på best mulig måte kan utvikle Ignite Analytics for å løse disse behovene. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre produktet, og utvikle ny funksjonalitet, basert på kundenes tilbakemeldinger. Dette gjør at vi får utviklet oss, sammen med kundene våre, noe vi setter stor pris på, oppsummerer Moldskred og Espe.

Vi i Ignite er stolte av å ha dere med på laget og gleder oss til fortsettelsen!


Ignite Analytics hjelper deg med å spare tid og forbedre lønnsomheten for din virksomhet. Oppdag kraften i strategisk innkjøp gjort digitalt!