Leverandørmodul basert på Ignite Analytics lansert for OBOS forvaltede boligselskaper

OBOS lanserte 2. april en leverandørmodul i deres nettportal for styremedlemmene kalt Styrerommet. Leverandørmodulen er bygget på vår plattform Ignite Analytics — tilpasset styremedlemmene sine behov og OBOS sitt design. Med denne lanseringen får dermed 4.300 boligselskaper mulighet til å dra nytte av kraften som ligger i plattformen vår, noe som muliggjør en mer strukturert og analytisk tilnærming til innkjøpet.

Ignite Procurement
Ignite Procurement

Apr 23, 2019 3 min read

Avtalestyring og kunnskapsdeling

Leverandørmodulen er en del av Styrerommet til OBOS som er et enkelt og intuitivt verktøy som forenkler hverdagen til styremedlemmene i OBOS forvaltede boligselskaper, sier Eiliv Mæhle Liljevik, avdelingsdirektør for strategi og IKT i OBOS. Her kan man raskt registrere en kontaktperson eller en avtale med kun ett museklikk. Samtidig kan man dele kompetanse og kunnskap ved å gi vurdering av leverandørene, og således hjelpe andre styrer å finne gode leverandører. I tillegg kan man raskt søke seg fram til OBOS sine leverandøravtaler hvor det har blitt forhandlet frem konkurransedyktige priser, fortsetter Liljevik.

Søk blant 24 000 leverandører

I tillegg til å kunne se boligselskapets egne leverandører, finnes det også en mulighet for å se alle leverandører i «OBOS-land». Med dette menes alle leverandører som har sendt faktura til et boligselskap forvaltet av OBOS fra 2014. Og det er over 24 000 leverandører!

Etter hvert som styremedlemmer landet rundt begynner å benytte ovennevnte vurderingsfunksjon, vil dette bli et fantastisk verktøy for å finne nye leverandører som både er seriøse og konkurransedyktige, avslutter Liljevik.

Analyse av innkjøpet

Den nye leverandørmodulen inneholder videre et analysedashbord fra Ignite Analytics. Denne muliggjør analyser av boligselskapenes innkjøp, herunder utviklingen de siste årene og sammenligning av året mot fjoråret, måned for måned. Den gir også mulighet for å se hvilke innkjøpskategorier boligselskapene handler mest fra, samt hvem som er de største leverandørene.

Leverandørmodulen i Styrerommet er et samarbeidsprosjekt mellom OBOS, Unfold og oss i Ignite, sier Sigbjørn Nome, daglig leder i Ignite Procurement. Sammen har vi store ambisjoner for videreutviklingen av modulen for å sikre at det skal bli enda lettere for boligselskapene å finne konkurransedyktige og seriøse samarbeidspartnere, avslutter Nome.


Finn ut hvordan Ignite Analytics kan hjelpe deg med å frigjøre tid og forbedre lønnsomheten for din virksomhet!