Lillehammer kommune + Ignite Procurement = Sant!

Vi er stolte over å meddele at Lillehammer kommune tar i bruk løsningen vår for strategisk innkjøp.

Ignite Procurement
Ignite Procurement

Dec 16, 2019 1 min read

Lillehammer kommune, gjennom Fagenhet Innkjøp, har ansvaret for innkjøpssamarbeidet i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Fagenhet Innkjøp er en fellesfunksjon i 3-1 samarbeidet for de tre kommunene, og er kommunenes ressurs- og kompetansesenter for offentlige anskaffelser. Fagenheten yter rådgivning, opplæring og informasjon om innkjøp og regelverket for offentlige anskaffelser.

Du kan lese mer om innkjøpsfunksjonen og Lillehammer kommune på deres hjemmeside.


Få mer informasjon om funksjonaliteten som finnes i løsningen vår for strategisk innkjøp og hvordan løsningen kan hjelpe deg og din virksomhet!