Bruk data til å ta gode faktabaserte beslutninger

Alle selskaper har mye data i sine systemer. Mesteparten av dataene er ustrukturert og utnyttes ikke fullt ut. Det er først når dataene prosesseres, og at den fremstilles slik at det gir mening for brukeren at den kan bidra til å ta beslutninger at den skaper verdi.

Når jeg gikk ut i arbeidslivet fra NHH var jeg overrasket over hvor mange beslutninger som ble tatt basert på føleleser, istedenfor fakta. Etter å ha jobbet som konsulent en del år ser jeg at mye av verdien man skaper er knyttet til å gi et objektiv beslutningsgrunnlag basert på fakta og analyser. Da kommer man som oftest frem til de beste beslutningene, beslutninger som kunne fremstått som kontraintuitive hvis man ikke hadde basert seg på fakta. Jeg tror det hovedsakelig er to grunner til dette.

Den første grunnen er at dataene i selskapene ikke er så lett tilgjengelig som den burde og som man skulle ønsket. Hvis vi bruker en metafor til matlaging kan det sammenlignes med at du ikke har ingrediensene tilgjengelig, men du må ut for å skaffe disse. For å klare dette kreves det kompetanse i selskapenes interne systemer, og andre personer i selskapet må ofte involveres for å få nødvendige tilganger. I tillegg må dataene fra ulike systemer kobles sammen ved bruk av analyseverktøy som Excel eller lignende, og dette kan også være et hinder for mange.

Når man først har fått tak i data krever det at man vet hvordan man skal bruke denne til å ta beslutninger. Hvis vi fortsetter med matmetaforen har man nå fullt opp kjøleskapet med de riktige ingrediensene, og skal nå sette de sammen til smakfulle matretter. For mange innkjøps- og økonomifunksjoner er det vanskelig å vite hvordan man skal starte og hva som bør vektlegges. Som konsulenter med fokus på effektivisering og kostnadsreduksjoner gjennomfører vi denne type analyser daglig, og har opparbeidet verdifull erfaring på hvordan data bør presenteres slik at det skal bli lettest mulig å ta beslutninger for å komme i gang.

De beste organisasjonene har gode dataverktøy og prosesser for å samle, bearbeide og fremvise data, men vi har enda ikke erfart noen gode datasystemer som samler den informasjonen innkjøperen trenger, og på en lettfattelig måte fremstiller resultatene slik at det kan brukes i det daglige innkjøpsarbeidet. Som innkjøpskonsulenter vet vi nøyaktig hvilken data som trengs, og vi har erfaring med å fremstille dataene slik at de gir mening og bidrar til beslutningsstøtte. Det er basert på denne erfaringen at vi har utviklet Ignite Analytics – en plattform som skal gjøre innkjøpsarbeidet lettere og bidra til at innkjøpere kan gå rett mot målet.

Ta kontakt med oss for å få vite mer om Ignite Analytics.

Leave a comment