Prioritering av muligheter

Ignite Analytics er utarbeidet slik at mulighetene for lavere kostnader blir tydelig presentert, og gjør det lettere å velge hva man bør prioritere først.

Med mange hundre eller tusenvis av leverandører er det er ofte vanskelig å vite hvor man skal starte for å redusere innkjøpskostnadene. Ignite Analytics inneholder derfor flere analyser som identifiserer de leverandørene og kategoriene som har størst potensial for reduserte kostnader.

Ignite Analytics er koblet opp mot regnskapstallene til Proff. Softwaren kobler automatisk dine kjøp opp mot regnskapsdatabasen og finner slik de av leverandørene deres som har best lønnsomhet og hvor dere står for en stor del av omsetningen. Dette er leverandører hvor du enkelt kan reforhandle bedre avtaler med og få en større del av kaken.

En annen linse som kan bidra til å identifisere muligheter er å sammenligne deg med andre selskaper. Ignite Analytics benchmarker deg automatisk mot andre selskaper, slik at du får et objektivt blikk på hvordan dere ligger relativt til andre selskaper.