Konsulenttjenester

Reduserte kostnader

Ignite Procurement gjennomfører målrettede prosjekter for å redusere innkjøpskostnadene. Kort fortalt hjelper vi dere med å betale mindre for det dere kjøper. Erfaringen vår tilsier 10-15% besparelser på kjøpet som er mulig å adressere i prosjektet.

Eksternt innkjøp er ofte den største kostnaden til et selskap, og reduserte innkjøpskostnader gir derfor stor effekt. Det er også vesentlig raskere og mindre smertefullt å redusere eksterne kostnader fremfor interne kostnader (dvs. lønn til ansatte). Vår erfaring er at ingen andre konsulenttjenester gir samme verdiskapning som et godt gjennomført innkjøpsprosjekt.

Vi jobber alltid rett mot målet om å sikre kostnadsbesparelser. Fokuset vårt er å hente ut besparelser basert på virkemidler som fungerer i praksis og som gir rask bunnlinjeeffekt. Vi fokuserer på gjentakende kjøp. Det fører til at besparelsene som hentes ut vil forbedre bunnlinjen flere år fremover.

Hvorfor jobbe med oss?

Innkjøpsspesialister

Vi fokuserer utelukkende på innkjøpsprosjekter, og våre konsulenter er eksperter på å redusere eksterne kostnader. Mange konsulentselskaper er generalister, men vi mener at prosjektene gjennomføres raskere og med større kvalitet når konsulentene har gjort samme jobben flere ganger.

Velprøvd metodikk

Vi gjennomfører prosjektene våre basert på en velprøvd metodikk, som sammen med vår software og verktøy muliggjør å hente effektene på kort tid. Typisk varer en fase 10-16 uker, men vi er fleksible og kan tilpasse oss deres behov.

Egenutviklet software

Et vellykket innkjøpsprosjekt krever godt faktagrunnlag. Gjennom Ignite Analytics har vi automatisert de analysene som gir oversikt over kjøpet og identifiserer muligheter for besparelser. Det betyr at vi sparer mye tid i prosjektgjennomføringen og identifi serer flere muligheter for kostnadsreduksjoner.

No cure, no pay

Vi er så sikre på at vi kan hjelpe våre kunder med betydelige besparelser at vi gjerne gjennomfører prosjektene våre på provi sjon. Dette gir oss også et tydelig og felles mål for prosjektet: Betydelige besparelser på kort tid.

Slik gjør vi det

Systematisk analyse av innkjøpet

Våre prosjekter starter med grundige analyser av innkjøpet ved bruk av Ignite Analytics. Dette gir oss full oversikt over kjøpet og god forståelse av hvor de største mulighetene ligger. I denne delen inkluderer vi også en automatisk scanning av regnskapene til alle leverandørene og benchmarking av kjøpet mot andre aktører. Basert på analysene settes et ambisiøst, men realistisk ambisjon for besparelser ved å gjennomføre et målrettet innkjøpsprosjekt.

Prioritering av tiltak

Basert på analysene velges tiltak som for å realisere besparelsene. I tillegg til analysene av kjøpet bruker vi vårt rammeverk med 8 virkemidler for å identifisere tiltak som kan redusere de eksterne kostnadene. Rammeverket inkluderer både kommersielle og prosessuelle virkemidler, og hjelper å strukturere prosessen med å komme opp med relevante kostnadstiltak.

Implementering

Vi støtter implementeringen av tiltakene og bidrar med gjennomføringskraft, struktur, analysekapasitet og erfaring fra tidligere kostnadsprosjekter. På de tiltakene hvor det gjennomføres forhandlingsmøter bidrar vi til å gjennomføre dette på en ryddig og formell måte med grundig analysearbeid og forberedelser. For å sikre langsiktig og god leverandørkontakt anbefaler vi at dere er med i leverandørmøtene.

Oppfølging

Vi følger opp hele veien til besparelsene er realisert og havner på bunnlinjen. For å sikre dette er vi med hele veien til nye avtaler er signert, tydelig kommunisert internt i organsisasjonen, budsjetter justert og målingsverktøy og oppfølgingsrutiner etablert.