Nye moduler i Ignite Analytics

I sommer har vi i Ignite hatt gleden av å ha hele 9 summer interns på plass, hvor hovedfokuset har vært å videreutvikle vår plattform (Ignite Analytics) for å hjelpe til i arbeidet med strategisk innkjøp og kategoristyring. Dette er en webbasert plattform som støtter innkjøpsprosessen – fra analyse til implementering og oppfølging.

Våre summer interns har gjort en fantastisk jobb

Våre 9 summer interns studerer til vanlig på NTNU og NHH. I sommer har 8 av disse jobbet med å videreutvikle Ignite Analytics som programutviklere, mens den siste har fått prøve seg som konsulent på flere innkjøpsprosjekter. Programutviklerne har hatt ansvar for sine egne moduler med tett støtte fra konsulentene og CTO. Etter flere timer med programmering og koding, kan vi trygt si at resultatene er langt over forventning!

Flere nye moduler i Ignite Analytics

Den første versjonen av Ignite Analytics var mest rettet mot strategiske innkjøpsanalyser samt identifisering av muligheter. Basert på tilbakemeldinger fra kunder og etterspørsel i markedet, vil den nye versjonen som rulles ut i løpet av høsten inkludere flere nye moduler. De nye modulene inkluderer blant annet;

  • Avansert kategorisering: Kundene får nå mulighet til å lage sine egne kategoriseringsregler, slik at man enkelt kan tilpasse kategoriseringen basert på tilgjengelig datainformasjon. Eksempelvis kan innkjøp fra èn leverandør splittes på flere kategorier.
  • Egne analyser: Modulen gir brukerne mulighet til å lage sine egne analyser med tilhørende grafer basert på datainformasjon i systemet. Disse kan senere lagres som standardanalyser og eksporteres til ønsket format.
  • Automatiske anbefalinger: Basert på historisk innkjøpsdata og finansiell informasjon om leverandørene, estimeres automatisk risiko og potensiale knyttet til kundens leverandører.
  • Digitale forespørsler: Digitale forespørsler hvor man kan søke opp historiske og/eller nye aktuelle leverandører. Modulen inkluderer også automatisk analyse av innkommende tilbud med mulighet for å gi konkrete tilbakemeldinger til leverandørene, og med mulighet for flere reforhandlingsrunder.
  • Avtalestyring: Avtaleoversikt hvor man enkelt kan legge til, samle og søke opp avtaler. Videre kan brukerne få varslinger når avtalene løper ut, i tillegg til å måle avtalelojalitet.

Med de nye modulene snart klare for lansering vil Ignite Analytics støtte hele den strategiske innkjøpsprosessen, og vi er trygge på at innkjøpsplattformen vil skape stor verdi for alle våre nåværende og fremtidige kunder!

 

Leave a comment