Om oss

Ignite Procurement ble startet opp vinteren 2016, og springer ut fra grunnleggernes felles erfaring fra Boston Consulting Group (BCG). Både i BCG og som konsulenter i Ignite har vi gjennomført en rekke programmer for store norske og internasjonale selskaper som har gitt betydelig besparelser for våre kunder. Vår erfaring er at det mest lønnsomme for kundene er prosjekter som fokuserer på reduserte innkjøpskostnader. Dette er besparelser som kan implementeres raskt, og går direkte på bunnlinjen.

Gjennom prosjektene så vi også muligheter for å automatsiere tidkrevenede analyser som gjennomføres i første fase av et prosjekt. Dette er analyser som var like fra gang i gang, men tok lang tid å utarbeide. Vi utarbeidet derfor Ignite Analytics som en innkjøpsplattform som automatiserer analysefasen, og raskt peker på hvilke kostnadsposter og virkemidler man bør fokusere på i prosjektarbeidet. Ignite Analytics støtter også gjennomføringen av prosjekter, blant annet ved å automatisk utarbeide forhandlingspakker til leverandørmøtene basert på transaksjonsdata og finansiell data om selskapene.

​Vi har et sterkt ønske om å hjelpe selskaper med reduserte kostnader, og er trygge på at vi har erfaring, verktøy og metodikk som kan støtte dere i å realisere betydelige besparelser. Vi oppfordrer dere til å ta kontakt for å høre mer om oss og hvordan vi samarbeider med våre kunder for å få til kostnadsbesparelser.