Sigbjørn Nome

Sigbjørn Nome

Partner

Sigbjørn fokuserte tidlig i sin konsulentkarriere på innkjøp, og har gjennomført prosjekter for store selskaper i Norge og internasjonalt på tvers av et bredt spekter av kategorier. Gjennom prosjektene har han anvendt en rekke virkemidler for reduserte innkjøpskostnader, samt forberedt og deltatt i over 200 forhandlingsmøter. Han var blant annet svært delaktig i å realisere 300 MNOK i besparelser hos en stor norsk næringsmiddelaktør. Sigbjørn var tidligere Sr. Revenue Manager i SAS og konsulent i BCG før han begynte i Ignite.

Sigbjørn er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering i økonomisk styring

+47 944 88 923